Οργανικά λιπάσματα: κοπριά

Ένα ακόμα οργανικό λίπασμα είναι η κοπριά αγροτικών ζώων. Στο εμπόριο κυκλοφορεί κυρίως συσκευασμένη χωνεμένη κοπριά. Η φρέσκια κοπριά έχει κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Για αυτό το λόγο, συνίσταται κυρίως η χρήση χωνεμένης κοπριάς.

Τι είναι κοπριά

Η κοπριά θεωρείται Ν-ούχο και εν μέρει Κ-ούχο λίπασμα. Η περιεκτικότητα σε θρεπτικά εξαρτάται τόσο από το είδος του ζώου, όσο και από το σιτηρέσιο με το οποίο τρέφεται. Σιτηρέσιο πλούσιο σε πρωτεΐνη οδηγεί σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα αζώτου. Για να γίνει εκτίμηση των θρεπτικών, χρειάζεται να γίνει ανάλυση δείγματος. Ωστόσο, μια γενική εικόνα είναι ότι, η κοπριά πουλερικών έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση θρεπτικών.

Πλεονεκτήματα

Η χρήση της κοπριάς ως οργανικό λίπασμα έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Αρχικά, παράγονται τεράστιες ποσότητες κοπριάς στις μονάδες εκτροφής αγροτικών ζώων. Συνέπεια είναι οι υδροφόροι ορίζοντες σε αυτές τις μονάδες να είναι συχνά ρυπασμένοι με νιτρικά. Συνεπώς, η χρήση της κοπριάς ως λίπασμα βοηθάει στην μείωση αυτού του φαινομένου. Επίσης, είναι πλούσια πηγή ιχνοστοιχείων. Τέλος, βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους, όπως την υδατοχωρητικότητα και τον αερισμό του.

Μειονεκτήματα

Ένα μειονέκτημα είναι ότι οι καλλιέργειες έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε Ν. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, χρειάζονται μεγάλες ποσότητες κοπριάς. Ωστόσο, με αυτό τον τρόπο χορηγούνται αρκετά μεγαλύτερες ποσότητες φωσφόρου σε σχέση με αυτές που χρειάζονται οι καλλιέργειες. Ο φωσφόρος δεν είναι τοξικός. Εντούτοις μεγάλες ποσότητες του στα επιφανειακά ύδατα συμβάλλουν στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Τέλος, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε από που προέρχεται η κοπριά

Επίλογος

Συμπερασματικά η χρήση κοπριάς ως οργανική λίπανση έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην χρήση της. Υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι αυξάνονται όταν δεν γνωρίζουμε την προέλευση της και δεν είναι πιστοποιημένη. Κλείνοντας, μία ποσότητα κοπριάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον σωρό κομποστοποίησης. Έτσι, βελτιώνεται η περιεκτικότητα του σωρού σε θρεπτικά.

0 comments on “Οργανικά λιπάσματα: κοπριά

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: