Φρέσκια ή κομποστοποιημένη κοπριά

Η κοπριά χρησιμοποιείται για λίπανση στην οργανική γεωργία. Υπάρχει όμως το ερώτημα, φρέσκια ή κομποστοποιημένη; Η κομποστοποίηση είναι μια αερόβια διαδικασία. Με την υψηλή υγρασία και θερμοκρασία οι μικροοργανισμοί του σωρού οξειδώνουν την οργανική ουσία. Με αυτή την διαδικασία, αποφεύγουμε κάποια μειονεκτήματα που έχει η φρέσκια κοπριά.

Πλεονεκτήματα φρέσκιας κοπριάς

Το πλεονέκτημα της φρέσκιας κοπριάς είναι ότι έχει υψηλότερη περιεκτικότητα αμμωνίας. Επομένως, εμπλουτίζει με μεγαλύτερες ποσότητες αζώτου το έδαφος. Ωστόσο πρέπει να γίνει ενσωμάτωση στο έδαφος. Το άζωτο στην φρέσκια κοπριά είναι ιδιαίτερα διαλυτό. Συνεπώς, εάν δεν γίνει ενσωμάτωση στο έδαφος, το άζωτο θα χαθεί στην ατμόσφαιρα.

Μειονεκτήματα φρέσκιας κοπριάς

Εκτός από την ανάγκη για ενσωμάτωση, η χρήση της φρέσκιας κοπριάς έχει και άλλα μειονεκτήματα. Αρχικά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μεταφέρεις σπόρους ζιζανίων καθώς και ασθένειες. Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα σοβαρό όταν αυτές οι ασθένειες ή τα ζιζάνια δεν υπήρχαν από πριν στο έδαφος μας. Επιπροσθέτως, συνήθως υπάρχουν και μεγάλες ποσότητες αλάτων, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα φυτά μας. Τέλος, η φρέσκια κοπριά μπορεί να μεταφέρει και παθογόνα που προσβάλλουν τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα σε φυτά που το εδώδιμο τμήμα του φυτού είναι στο έδαφος η εφαρμογή πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 μήνες πριν την συγκομιδή. 

Κομποστοποιημένη κοπριά

Για να αποφευχθούν τα παραπάνω σοβαρά μειονεκτήματα, γίνεται χρήση κομποστοποιημένης κοπριάς. Είναι πιο ελαφριά αφού έχει λιγότερη υγρασία, και μετακινείται πιο εύκολα. Επίσης, με την διαδικασία της κομποστοποίησης θανατώνονται οι περισσότεροι σπόροι ζιζανίων και τα παθογόνα. Ακόμα, δεν είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στο έδαφος. Ωστόσο, το μειονέκτημα είναι ότι έχει μικρότερη συγκέντρωση σε άζωτο. Οπότε, δεν ικανοποιούνται εύκολα οι ανάγκες των φυτών.

Επίλογος

Συμπερασματικά, είναι προτιμητέο να γίνεται εφαρμογή κομποστοποιημένης κοπριας. Επιπλέον, συνίσταται να είναι πιστοποιημένη. Με αυτό τον τρόπο έχετε μια εικόνα των θρεπτικών που περιέχει. Επίσης, είναι και σημαντικά μειωμένος ο κίνδυνος από τα παραπάνω μειονεκτήματα.

0 comments on “Φρέσκια ή κομποστοποιημένη κοπριά

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: