μέλισσα
Bio Οικολογία

Πόσο σημαντική είναι η προστασία της μέλισσας;

Τα τελευταία χρόνια γίνεται παγκόσμια προσπάθεια ενίσχυσης του κλάδου της μελισσοκομίας. Ταυτόχρονα, είναι επιτακτική η ανάγκη για ευαισθητοποίηση του κόσμου ως προς τη σημαντικότητα της μέλισσας και του ρόλου της.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται παγκόσμια προσπάθεια ενίσχυσης του κλάδου της μελισσοκομίας. Ταυτόχρονα, είναι επιτακτική η ανάγκη για ευαισθητοποίηση του κόσμου ως προς τη σημαντικότητα της μέλισσας και του ρόλου της. Εξίσου σημαντική είναι και η ενημέρωση των παραγωγών ως προς την χρήση των φυτοφαρμάκων.

Είναι η μέλισσα σε κίνδυνο?

Υπάρχουν πάνω από 20.000 είδη μελισσών από τα οποία περίπου τα 4.000 είναι επικονιαστές. Από αυτά, κάποια θεωρούνται υπό εξαφάνιση. Επιπλέον, κάποια βρίσκονται στον κίνδυνο να μπουν σε αυτή την λίστα. Ωστόσο, τι γίνεται με την κοινή μέλισσα? Η κοινή μέλισσα δεν διατρέχει αυτό τον κίνδυνο. Μάλιστα, ο πληθυσμός της έχει αυξηθεί. Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται η προστασία τους και η ενημέρωση του κόσμου.

Κυριότεροι λόγοι μείωσης πληθυσμού της μέλισσας

Ένας από τους λόγους για την μείωση του πληθυσμού κάποιων επικονιαστών, θεωρείται ότι οφείλεται στην εκτεταμένη χρήση των εντομοκτόνων. Κυρίως των νεονικοτινοειδών. Όσον αφορά την κοινή μέλισσα στις περιοχές που υπάρχει συνεννόηση του μελισσοκόμου με τον παραγωγό δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι ο παραγωγός ακολουθεί πρακτικές οι οποίες επηρεάζουν ελάχιστα τις μέλισσες.

Δεύτερος λόγος είναι η εντατική μονοκαλλιέργεια. Σε αγρούς όπου γίνεται χρόνια μονοκαλλιέργεια αυτογονιμοποιούμενων φυτών, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση των ζιζανίων, οι επικονιαστές δυσκολεύονται να βρουν την τροφή που χρειάζονται.

Ακόμα ένας λόγος, θεωρείται η κλιματική μεταβολή. Κάποιοι από τους επικονιαστές προτιμούν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Συνεπώς, με την αύξηση της θερμοκρασίας που παρατηρείται αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός κάποιων επικονιαστών.

Επίλογος

Συμπερασματικά, το κίνημα σώσε τις μέλισσες έχει μεγάλη διάδοση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην γίνεται εκμετάλλευση του κινήματος και να υπάρχει ενημέρωση ως προς το ποια είδη απειλούνται. Κλείνοντας, είναι επίσης σημαντικό να ακολουθήσουμε όλοι πρακτικές που περιορίζουν την κλιματική μεταβολή. Όχι μόνο για τις μέλισσες, αλλά για το σύνολο του πλανήτη.

0 comments on “Πόσο σημαντική είναι η προστασία της μέλισσας;

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: