Bio Ecologie

De geschiedenis van DDT

In de wereld van vandaag krijgen landbouwgeneesmiddelen om verschillende redenen de schuld. Een van de meest besproken is DDT. DDT is een insecticide dat na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal werd gebruikt. Het is ongeveer 50 jaar geleden dat het gebruik ervan in de meeste landen geleidelijk werd afgeschaft. Het wordt nu in sommige Afrikaanse landen gebruikt.

In de wereld van vandaag krijgen landbouwgeneesmiddelen om verschillende redenen de schuld. Een van de meest besproken is DDT. DDT is een insecticide dat na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal werd gebruikt. Het is ongeveer 50 jaar geleden dat het gebruik ervan in de meeste landen geleidelijk werd afgeschaft. Het wordt nu in sommige Afrikaanse landen gebruikt.

Waarom het werd ingetrokken

DDT werd voornamelijk om milieuredenen uit de markt genomen. Het is vrij persistent in het milieu en hoopt zich ook op in vetweefsels. Het verplaatst zich van de onderste lagen van de voedselketen naar hogere lagen. Op die manier komen DDT-residuen via voedsel zoals vis bij de mens terecht. Ook nu nog, enkele jaren nadat het middel uit de handel is genomen, worden residuen aangetroffen in moedermelk.

Hoe gevaarlijk is DDT?

In het algemeen heeft onderzoek aangetoond dat het in kleine hoeveelheden niet giftig is voor de mens. In feite zijn er veel giftigere geneesmiddelen op de markt. Uit dierproeven is echter gebleken dat DDT-residuen kanker veroorzaken. Daarom wordt het volgens de CDC ook geacht mogelijk kankerverwekkende effecten te hebben.

Waarom het zo veel gebruikt is

Ondanks de verschrikkelijke effecten op het milieu en de organismen, heeft DDT een oplossing geboden voor een groot probleem voor de mensheid. In die tijd werd de mensheid geteisterd door malaria. Te veel mensen verloren elke dag hun leven. Het gebruik van DDT behandelde de muggen die de dragers van malaria waren en als gevolg daarvan werd de ziekte genezen.

Epiloog

Kortom, DDT werd niet afgeschaft omdat het giftig is voor de mens. Het werd geëlimineerd vanwege de bioaccumulatie, de persistentie in het milieu en de effecten op sommige niet-doelorganismen. Maar door het wijdverbreide gebruik zijn waarschijnlijk miljoenen mensenlevens gered. Daarom is het belang ervan in de loop van de geschiedenis immens. Alvorens de volgende keer een nieuwe ontdekking de schuld te geven, is het zeer belangrijk te beseffen dat er twee kanten aan een medaille zijn.

0 reacties op “De geschiedenis van DDT

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: