Ecologie

Een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden: Europeanen delen hun visie op plattelandsgebieden

Verbetering van de infrastructuur, vooral op het gebied van openbaar vervoer, is een van de meest urgente behoeften op het platteland. Landbouw wordt beschouwd als de sector die het meest bijdraagt aan plattelandsgebieden. Dit zijn enkele van de belangrijkste resultaten van de online openbare raadpleging over de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden, die plaatsvond van 7 september tot 30 november 2020.

foto door Cornelia Schütz wij Unsplash

Verbetering van de infrastructuur, vooral op het gebied van openbaar vervoer, is een van de meest urgente behoeften op het platteland.

Landbouw wordt beschouwd als de sector die het meest bijdraagt aan plattelandsgebieden. Dit zijn enkele van de belangrijkste resultaten van de online openbare raadpleging over de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden, die plaatsvond van 7 september tot 30 november 2020.

De openbare raadpleging had tot doel bijdragen van Europese burgers en belanghebbenden te verzamelen om te beoordelen waarop de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden zich zou moeten concentreren. In totaal hebben 2326 respondenten uit alle EU-lidstaten deelgenomen aan de openbare raadpleging, waarbij zij hun mening gaven over de landelijke gebieden van vandaag, hun ambities voor de toekomst van plattelandsgebieden, evenals de betrokkenheid van de burgers bij de besluitvorming en de visie zelf.

Meer dan 50% van de respondenten zei dat infrastructuur de meest urgente behoefte is op het platteland. Toegang tot basisdiensten en voorzieningen, zoals water en elektriciteit, maar ook tot banken en postkantoren, werd door 43% van de respondenten genoemd als een dringende behoefte.

In de komende 20 jaar zijn de respondenten van mening dat de aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden grotendeels zal afhangen van de beschikbaarheid van digitale connectiviteit (93%), basis- en onlinediensten (94%) en verbetering van de klimatologische en milieuprestaties van de landbouw (92%).

Op de vraag of mensen zich buitengesloten voelen door de samenleving, antwoordde 39% van de ondervraagden positief. Dit aandeel neemt toe voor deelnemers die actief zijn in de landbouw (45%), op het platteland wonen (41%) en in afgelegen plattelandsgebieden (56%). De belangrijkste reden die wordt genoemd, is de verslechtering van de infrastructuur en diensten (61%).

In termen van besluitvorming is 83% van de deelnemers van mening dat besluiten die op lokaal niveau worden genomen, invloed hebben op het leven van plattelandsbevolking, terwijl slechts een kwart (27%) van mening is dat bij de ontwikkeling van overheidsbeleid.

De resultaten van de openbare raadpleging zullen worden gepresenteerd tijdens Rural Vision Week, georganiseerd door het European Network for Rural Development (ENPO) van 22 tot 26 maart 2021.

Context

Plattelandsgebieden in de EU kampen met een aantal veelvoorkomende problemen, variërend van verminderde connectiviteit en een gebrek aan diensten tot afnemende werkgelegenheid. De Commissie is zich bewust van deze uitdagingen en zal als onderdeel van haar prioriteit “Een nieuw elan voor de Europese democratie” een mededeling publiceren over een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden. Het doel van deze mededeling is om de aandacht te vestigen op de specifieke behoeften van plattelandsgebieden en om een debat op gang te brengen tussen de Europese Commissie, het Parlement en de Raad en de lokale bestuursniveaus. Het zal ook nieuwe acties initiëren om de coördinatie van beleid in plattelandsgebieden te verbeteren.

Bron: https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-rural-areas-europeans-share-their-views-rural-areas-2021-mar-12_en

0 reacties op “Een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden: Europeanen delen hun visie op plattelandsgebieden

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: