bij
Bio Ecologie

Hoe belangrijk is de bescherming van de bij?

De laatste jaren is er een wereldwijde inspanning geleverd om de bijenteelt te versterken. Tegelijkertijd moet men zich dringend bewust worden van het belang en de rol van de bij.

De laatste jaren is er een wereldwijde inspanning geleverd om de bijenteeltsector te versterken. Tegelijkertijd moet men zich dringend bewust worden van het belang en de rol van de bij. Het is even belangrijk de producenten te informeren over het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Is de bij in gevaar?

Er zijn meer dan 20.000 soorten bijen, waarvan er ongeveer 4.000 als bestuiver fungeren. Sommige daarvan worden als bedreigd beschouwd. Bovendien lopen sommige het risico aan deze lijst te worden toegevoegd. Maar hoe zit het met de gewone bij? De gewone bij loopt dit risico niet. In feite is de bevolking toegenomen. Dit betekent echter niet dat hun bescherming en bewustmaking van het publiek niet nodig is.

Belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de bijenpopulatie

Een van de redenen voor de afname van de populatie van sommige bestuivers zou het gevolg zijn van het grootschalige gebruik van insecticiden. Voornamelijk neonicotinoïden. Wat de gewone bij betreft, is er geen probleem in gebieden waar er een overeenkomst bestaat tussen de imker en de producent. Omdat de producent praktijken toepast die weinig effect hebben op de bijen.

De tweede reden is de intensieve monocultuur. In velden met een chronische monocultuur van zelfbestuivende planten, gecombineerd met onkruidbestrijding, hebben bestuivers het moeilijk om het voedsel te vinden dat ze nodig hebben.

Een andere reden is de klimaatverandering. Sommige bestuivers verkiezen koelere temperaturen. Daarom wordt verwacht dat met de waargenomen temperatuurstijging het aantal bestuivers zal afnemen.

Epiloog

Kortom, de red de bijenbeweging is wijdverbreid. Het is echter belangrijk dat de beweging niet wordt geëxploiteerd en dat informatie wordt verstrekt over de soorten die worden bedreigd. Tot slot is het ook belangrijk dat wij allen praktijken volgen die de klimaatverandering beperken. Niet alleen voor bijen, maar voor de planeet als geheel.

0 reacties op “Hoe belangrijk is de bescherming van de bij?

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: