Bio Ecologie Voeding info

Hoe kan een product volgens de wetgeving als biologische worden aangemerkt?

Het is duidelijk dat de marktvraag naar biologische landbouwproducten voortdurend toeneemt. Daarnaast is er een groot aantal mensen dat gelooft dat deze producten beter en voedzamer zijn. Maar is dat zo? Hoe wordt een product volgens de wet als biologisch geclassificeerd?

Wat zegt de EU?

Volgens de EU is het gebruik van anorganische en synthetische meststoffen, evenals synthetische pesticiden (herbiciden, insecticiden, fungiciden) in de biologische landbouw niet toegestaan. Bovendien kan een product niet als biologisch worden beschouwd als het is afgeleid van genetisch gemodificeerde planten. In 2022 zullen naar verwachting strengere criteria worden toegevoegd om een ​​product als biologisch te kwalificeren. De EU-doelstelling is dat in 2030 25% van de gecultiveerde grond moet worden bewerkt met biologische landbouwmethoden.

Veel onderzoekers beweren echter dat een grootschalige verschuiving naar biologische landbouw de wereldwijde opbrengsten met 40% zou kunnen verminderen. Verliezen zijn te wijten aan schade veroorzaakt door insecten en ziekten, die moeilijk te bestrijden zijn, en onkruid is een groter probleem vanwege de concurrentie met gewassen om voedingsstoffen. Het probleem wordt nog verergerd door het feit dat bemestingsmethoden voor biologische landbouw, zoals compostering of mest, niet kunnen voldoen aan de behoeften van gewassen en op geen enkele manier kunnen voldoen aan de bemestingsniveaus van kunstmest. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom een ​​biologisch product doorgaans aanzienlijk duurder is.

Maar met de huidige behoeften aan duurzaamheid, is het absoluut noodzakelijk dat we de manier waarop we landbouw bedrijven veranderen, en biologische landbouw lijkt veel voordelen te hebben voor dit doel. Door het niet gebruiken van pesticiden lijkt de biodiversiteit toe te nemen. Bovendien wordt het risico van nitraatverontreiniging van watervoorraden aanzienlijk verminderd, aangezien er geen meststoffen worden gebruikt. Het is ook belangrijk dat er geen residuen van bestrijdingsmiddelen in de producten zitten.

Concluderend

laten de gegevens zien dat er geen verschil is in nutriënten tussen een product van biologische oorsprong en een product van conventionele landbouw. De concentratie van sommige antioxidanten lijkt echter te zijn verhoogd in biologische producten, terwijl de concentratie van nitraten en sommige zware metalen zoals cadmium lijkt te zijn verminderd. Het is daarom mogelijk dat producten van biologische oorsprong gunstiger zijn voor de menselijke gezondheid dan conventionele producten.

Ten slotte zijn de voordelen die biologische landbouw lijkt te hebben te belangrijk om te verwaarlozen. Daarom is het nodig om onderzoek te doen en manieren te vinden om de opbrengsten van biologische landbouw te verhogen. Zolang een persoon echter een klein stuk land heeft, is het erg belangrijk en gunstig voor zowel hem of haar als voor het milieu om te cultiveren met biologische landbouwmethoden, zoals in sommige gevallen en in kleine stukken land die worden gecontroleerd, de opbrengsten van biologische landbouw liggen op het niveau van conventionele landbouw.

0 reacties op “Hoe kan een product volgens de wetgeving als biologische worden aangemerkt?

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: