Bio Ecologie

Natuurscholen: groen onderwijs

“Drie dingen zijn nodig voor opvoeding: natuur, leren en oefening”

Aristoteles

Natuurscholen integreren groen leren in hun filosofie en pleiten in wezen voor het volgende: in de natuur wordt het helderste en levendigste denken geboren, in de natuur denkt het kind figuurlijk, ervaart het de vreugde en het plezier van het verwerven van kennis.

Vandaag de dag, meer dan ooit, is het leven van kinderen anders. Hun fysieke grenzen zijn geslonken omdat hun ervaringen afkomstig zijn van de media, het geschreven woord en digitale beelden. Kinderen hebben nu dus meer dan ooit behoefte aan natuur!

Verschijning van scholen in de natuur

Gelukkig lijkt er de laatste jaren in Europa iets te veranderen in het onderwijs aan kinderen. Met name in Duitsland is de nieuwe trend in het kleuteronderwijs de bos-kleuterscholen. De eerste “Boskindergarten” is natuurlijk in 1951 in Denemarken geregistreerd.

Wat zijn dat en wat is hun filosofie ?

De achtergrond ervan zijn de theorieën van grote onderwijstheoretici en -hervormers, zoals John Dewey, Maxine Greene, Paulo Freire en Nel Noddings, die, direct en indirect, de begrippen ervaring en autonomie bespraken door middel van hun theorieën over pedagogie en democratische praktijken. Inspirerend is ook het werk van o.a. Alexander Neil, Celestin Freinet, Maria Montessori en Loris Malaguzzi, die leeromgevingen creëerden die gebaseerd zijn op ervaringsleren, leren in de natuurlijke omgeving en in buitenruimten, en de verbindingen mogelijk maakten tussen het begrip autonomie en de ervaringen die individuen moeten hebben om die te ontwikkelen.

Wat betekent een natuurschool ?

De naam is niet alleen een geografische aanduiding, maar geeft ook de inhoud van het onderwijs aan. Het betekent dichter bij de natuur te komen, maar ook bij onze natuur, de natuur van de mens. Het doel is een omgeving te scheppen waarin het kind zichzelf mag zijn. Om zijn mogelijkheden te kunnen testen, zijn aanleg te ontdekken en de delen van zichzelf te ontwikkelen waartoe hij in zijn leven tot nu toe niet de kans heeft gekregen. Het kind leert ook een ecologisch bewustzijn te ontwikkelen, wat belangrijk en betekenisvol is voor zijn hele latere leven.

Dit alles vooral in grote steden waar het levenstempo en de stedelijke levensstijl geen ruimte laten voor kinderen om te experimenteren en in contact te komen met de natuurlijke omgeving.

Wat leert het kind op de Natuurschool?

Het leert zichzelf te vertrouwen door actie en door situaties die fantasierijk en avontuurlijk zijn. Hij leert zich veilig in en uit de school te bewegen, de natuur om zich heen te observeren, zijn waarnemingen te interpreteren en ze in verband te brengen met zichzelf en met het leven. Hij ervaart zichzelf als deel van de natuur, waar alles om hem heen betekenis en waarde heeft. De kinderen nemen deel aan projecten die te maken hebben met schooldieren, de keuken, bouwen (natuurbouw) of natuurlijke landbouw, enz. Ze veranderen het klaslokaal in de ruimte of een krater, en de hele vloer in een bos of een piratenschip. Ze gaan op zoek naar boodschappen van de feeën in het bos onder de school en maken plannen om hen te helpen.

Het leren op de Natuurschool is gebaseerd op spel, dat ons belangrijkste medium is, en op de vele verschillende ervaringen die het kind keuzes geven. Het is holistisch en verbindt de vakken met elkaar en met het dagelijks leven.
Door natuur te combineren met leren en leren met natuur, is de enige zekerheid dat kinderen zich ontwikkelen tot denkende adolescenten en in het proces tot gezonde volwassenen!

Bronnen : https://www.metrofamilymagazine.com/nature-schools, www.growingwildforestschool.org/amp/the-brief-history-heritage-of-forest-schools-around-the-world

0 reacties op “Natuurscholen: groen onderwijs

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: