Bio Ecologie

Organische meststoffen: mest

Een andere organische meststof is dierlijke mest. Het is voornamelijk in de handel verkrijgbaar als verpakte verteerde mest. Verse mest heeft enkele belangrijke nadelen. Daarom wordt vooral het gebruik van verteerde mest aanbevolen.

Wat is mest

Mest wordt beschouwd als een N-rijke en deels K-rijke meststof. Het gehalte aan nutriënten is afhankelijk van zowel de diersoort als het rantsoen waarmee het dier wordt gevoederd. Een eiwitrijk rantsoen leidt tot een hoger stikstofgehalte. Om de nutriënten te kunnen schatten, moet een monsteranalyse worden uitgevoerd. Een algemeen beeld is echter dat pluimveemest een hogere concentratie aan nutriënten heeft.

Voordelen

Het gebruik van mest als organische meststof heeft enkele belangrijke voordelen. In de eerste plaats worden in de veehouderij enorme hoeveelheden mest geproduceerd. Als gevolg daarvan zijn de watervoerende lagen van deze landbouwbedrijven vaak verontreinigd met nitraten. Het gebruik van mest als meststof helpt dus dit verschijnsel te verminderen. Het is ook een rijke bron van sporenelementen. Ten slotte verbetert het de fysische eigenschappen van de bodem, zoals de waterretentie en de beluchting.

Nadelen

Een nadeel is dat de gewassen een hoge N-behoefte hebben. Om in deze behoefte te voorzien, zijn grote hoeveelheden mest nodig. Op die manier worden echter veel grotere hoeveelheden fosfor toegediend dan de gewassen nodig hebben. Fosfor is niet giftig. Grote hoeveelheden in oppervlaktewateren dragen echter bij tot het verschijnsel eutrofiëring. Ten slotte moet men weten waar de mest vandaan komt

Epiloog

Concluderend kan worden gesteld dat het gebruik van mest als organische meststof een aantal belangrijke voordelen heeft. Bij het gebruik ervan is echter voorzichtigheid geboden. Er zijn risico’s die groter worden wanneer we de oorsprong niet kennen en wanneer het product niet gecertificeerd is. Tot slot kan een hoeveelheid mest ook in de composthoop worden gebruikt. Dit verbetert het nutriëntengehalte van de hoop.

0 reacties op “Organische meststoffen: mest

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: