Categorie: Psychologie

Gezondheid & welzijn Psychologie

Focus op het heden: 3 oefeningen om stress te beheersen

Dagelijkse ritmes kunnen moeilijk zijn en onder druk komen te staan, waardoor de behoefte ontstaat om je te concentreren op een toekomst die plezier zal brengen, wat bijzondere angst veroorzaakt. Door echter te focussen op het heden en routinematige momenten van zelffocus te geven die als positieve bagage werken, draagt men actief bij aan het opbouwen van veerkracht tegen stress en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Gezondheid Gezondheid & welzijn

Het biopsychosociale model bij ziektebeheersing

Het biopsychosociale benaderingsmodel legt de nadruk op ziekte en gezondheid als twee communicerende vaten of twee tegenovergestelde kanten van dezelfde medaille. Volgens dit model wordt de mens gezien als één entiteit waarvan de fysieke, emotionele en mentale aspecten als één geheel functioneren en in voortdurende wisselwerking staan met elkaar en met de fysieke en sociale omgeving.