straf
Geen onderdeel van een categorie Psychologie

Beloning en straf: Twee kanten van dezelfde medaille, of niet?

In de voorgaande decennia was straf misschien wel de meest elementaire methode van discipline. Vandaag wordt de plaats van de straf ingenomen door de beloning.

In de voorgaande decennia was straf misschien wel de belangrijkste methode van discipline, die zowel door ouders als door leraren werd toegepast, en wel op een bijna permanente basis. Vandaag de dag wordt straffen sterk in twijfel getrokken en het heeft nu grotendeels opgehouden te bestaan, althans wat het educatieve aspect betreft. Het is nu immers algemeen bekend welke invloed straffen en de verschillende vormen ervan hebben op de psyche van kinderen en welke negatieve invloed zij hebben op hun latere leven.

In de moderne tijd wordt de plaats van straf ingenomen door beloning. Het zet kinderen aan tot goed gedrag en helpt hen zich goed te voelen over zichzelf. In tegenstelling tot straf, die, wanneer zij wordt opgelegd, een negatieve invloed heeft op hun gevoel van eigenwaarde en hun latere leven.

Maar is dat wel zo?

Hoe vreemd het ook klinkt, zowel beloning als straf hebben een negatief effect op de psyche van een kind. Misschien niet in dezelfde mate en intensiteit, natuurlijk, maar het gebeurt nog steeds.

Belonen heeft zijn negatieve kant

Op dit punt zou het natuurlijk goed zijn om het soort beloning in kwestie toe te lichten. Er wordt dus gesproken over beloning op uiterlijke manieren, zoals materiële goederen of een voortdurend duimpje voor alles.

Deze negatieve beloning bevordert concurrentie vanaf zeer jonge leeftijd, omdat het jonge kind begint te leren en te werken aan het verkrijgen van de “prijs”, met permanente concurrenten die het moet proberen te overtreffen. Hij leert zichzelf te vergelijken en zich “goed” of “slecht” te voelen, afhankelijk van de beloning of niet en wanneer hij er niet in slaagt de “prijs” te winnen, raakt hij gefrustreerd en neemt zijn zelfvertrouwen af. Dit op oudere leeftijd maakt hem automatisch een cijferaar en ontneemt hem de motivatie om te leren. De waarde van het leerproces en de inspanningen die het kind zich getroost, worden dus ondergewaardeerd.

Ook beloningen moeten met grote zorg en op een specifieke manier worden gebruikt. Hoewel het onschuldig lijkt, verbergt het vele gevaren.

Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

0 reacties op “Beloning en straf: Twee kanten van dezelfde medaille, of niet?

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: