Ecologisch bewustzijn

Ecologisch bewustzijn

Ecologisch bewustzijn, respect voor het milieu en de natuur is niet langer alleen maar een eis, maar een dwingende noodzaak van onze tijd.

Ecologisch bewustzijn, respect voor het milieu en de natuur is niet langer alleen maar een eis, maar een dwingende noodzaak van onze tijd. De moderne manier van leven heeft de planeet naar wat wij “ground zero” noemen geleid, waarbij de ene milieuproblematiek na de andere de kop opsteekt, met uiteraard schadelijke gevolgen voor iedereen.

Ecologisch bewustzijn

De verovering van het eco-bewustzijn gebeurt niet van de ene dag op de andere. Maar het moet een van onze hoofddoelen zijn en het aannemen van milieuvriendelijke praktijken op persoonlijk en professioneel niveau moet een manier van leven worden. De moeilijkheid ligt eerder in onze dagelijkse gewoonten, aangezien daar de wortel van het probleem ligt.

Milieubewustzijn

Om te beginnen zou men kunnen zeggen dat milieubewustzijn het resultaat is van individuele en sociale theorieën en handelingen. Individuele dagelijkse handelingen, of collectieve prestaties, zijn allemaal van belang bij het vergroten of verkleinen van de vervuiling. Onverschilligheid voor het milieu leidt tot ernstige problemen voor de flora en fauna van de aarde, die de mens evenzeer schaden.

Waarom het belangrijk is van het milieu te houden

Het milieu, hoe afgezaagd het ook klinkt, is ons thuis. Daarom is het belangrijk het niet te vervuilen en te vernietigen. Als prikkels met een dergelijke motivatie in het dagelijkse leven van kinderen worden geïntroduceerd, zullen zij gewoonten worden, waarbij respect centraal staat. Want wij willen leven in een wereld waarin de jongeren respect hebben voor en weten waarom elke daad van ecologische zorg belangrijk is. Dit respect kan beginnen met de zorg voor het milieu en zich uitbreiden tot andere aspecten van hun leven, als een gedrag dat van nature voorkomt, al is het maar op een natuurlijke manier.

Eenvoudige gewoonten die we kunnen aannemen

Enkele van de eenvoudigste gewoonten die we kunnen aannemen zijn

  • Het niet veranderen van natuurlijke landschappen door ons ingrijpen.
  • Gebruik van niet-toxische vloeistoffen
  • Verbod op wegwerpproducten
  • Hergebruik van tassen en dozen
  • Behoud van water
  • Recycling van afval
  • Recyclage van kleding
  • Digitale ticketing

0 reacties op “Ecologisch bewustzijn

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: