Wat is klimaatverandering en individuele verantwoordelijkheid in de CO2-voetafdruk?

Wat is klimaatverandering en individuele verantwoordelijkheid in de CO2-voetafdruk? In de afgelopen jaren zullen we waarschijnlijk meer extreme weersomstandigheden zien, evenals meer uitgesproken temperatuurschommelingen. Deze gebeurtenissen maken deel uit van het fenomeen klimaatverandering.

Zoals we allemaal weten, is een van de belangrijkste factoren die het klimaat beïnvloeden, het broeikaseffect. Wat is dit fenomeen?

Het is een natuurlijk verschijnsel waarbij gasvormige stoffen die in de atmosfeer aanwezig zijn een deel van de gereflecteerde zonnestraling vasthouden en warmte vasthouden. Dankzij dit fenomeen kunnen mensen op aarde overleven. Veel menselijke activiteiten stoten deze gassen echter uit en verhogen hun concentratie in de atmosfeer. De gasemissies als gevolg van menselijke activiteiten worden berekend door CO2-voetafdruk van het individu.

In eenvoudiger bewoordingen, voor elke activiteit die een persoon doet (van ademen tot bewegen in zijn leven), stoot hij een hoeveelheid koolstof en andere broeikasgassen uit als gevolg van zijn energieverbruik. De totale hoeveelheid koolstof en algemene broeikasgassen die door deze activiteiten worden uitgestoten, wordt berekend op basis van de koolstofvoetafdruk. Hoewel het niet alleen koolstof is, wordt het uitgedrukt in kooldioxide-equivalent (CO2e).

De CO2-voetafdruk in cijfers

Velen beschouwen hun inspanningen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen als onbeduidend. Het is echter goed om een beetje moe te worden en naar enkele cijfers te kijken. Ervan uitgaande dat een inwoner van ontwikkelde landen 75 jaar wordt, bedraagt hun ecologische voetafdruk gemiddeld 300 tCO2e. Een persoon met veel impact, zoals in Qatar, bereikt iets meer dan 2.000 ton CO2 e. Om de omvang van dit cijfer te realiseren, volstaat het te vermelden dat de koolstofvoetafdruk van het kappen van 10 hectare bos 500 tCO2e is. Een bewust persoon daarentegen kan zijn voetafdruk verkleinen tot 150 tCO2e.

Te denken aan deze cijfers voor de ongeveer 8 miljard inwoners van de planeet? Ik laat je de daad doen.

Methoden om de ecologische voetafdruk te verkleinen

Omdat we het ons zeker niet allemaal kunnen veroorloven om zonnepanelen te installeren of elektrische auto’s te kopen, zijn er andere, even belangrijke manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Allereerst is het erg belangrijk om producten te kopen die in onze regio gemaakt zijn. Transport heeft een zeer hoge ecologische voetafdruk. Als we weer in cijfers spreken, heeft een bier gebrouwen in de drinkregio een voetafdruk van 300 gCO2e, terwijl een bier gebotteld en geïmporteerd uit het buitenland een voetafdruk heeft die drie keer zo groot is. Het is net zo belangrijk om kraanwater te consumeren, zolang het maar drinkbaar is. Andere dagelijkse keuzes die we kunnen maken om de planeet duurzamer te maken, zijn onder meer de lengte van ons dagelijkse bad verkorten, de lichten uitdoen als we een kamer verlaten en zo min mogelijk met de auto en met het openbaar vervoer rijden.

Verminder-hergebruik-recyclen

Ook in ons dagelijks leven is het uitermate belangrijk om het bekende 3V-principe (Reduce-Reuse-Recycle) toe te passen. Dit principe is gebaseerd op het verminderen van de aankoop van materiële goederen, het hergebruik van materialen en tenslotte, als dit niet mogelijk is, het recyclen ervan. Dankzij dit principe kan het energieverbruik van een huishouden aanzienlijk worden verminderd, waardoor de ecologische voetafdruk kan worden verkleind.

Misschien wel de belangrijkste actie die we kunnen ondernemen, is het verminderen van ons verbruik. rundvlees​ Koeien stoten, omdat ze herkauwers zijn, methaan uit, een van de broeikasgassen. Om aan de vraag naar vlees te voldoen, verwoesten ze veel bossen om plaats te maken voor weiland.

Kortom, er zijn veel manieren om bij te dragen aan ecologische duurzaamheid. Het basiscriterium is dat ieder van ons het belang en de individuele verantwoordelijkheid jegens het milieu moet erkennen. We kunnen allemaal onze ecologische voetafdruk en andere manieren om deze te verkleinen berekenen met een simpele zoekopdracht op internet, omdat het slechts 2gCO2e kost.

Kortom, aangezien u in deze omgeving leeft, is het behoud ervan ook gebaseerd op uw eigen keuzes. Dus ga je de juiste keuze maken om te veranderen en hem te helpen, of wacht je tot hij verandert?

 

0 reacties op “Wat is klimaatverandering en individuele verantwoordelijkheid in de CO2-voetafdruk?

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: