Gezondheid Gezondheid

Voedsel op het werk

Alice Casati

Alice Casati

Psycholoog gespecialiseerd in Arbeids- en Organisatiepsychologie
Diploma behaald aan de universiteit van Tours, Frankrijk
Momenteel een vrijwillige psycholoog voor de NGO IASIS in Athene

Welzijn op het werk is vandaag de dag een belangrijk thema in onze samenleving. Het verwijst naar de fysieke, psychologische, emotionele en sociale gezondheid van werknemers in hun werkomgeving. Volgens de gezamenlijke definitie van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de gezondheid op het werk drie verschillende doelstellingen :

  • Het handhaven van een hoge mate van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de werknemers.
  • De risico’s voorkomen waaraan werknemers op de werkplek worden blootgesteld en hen aldus beschermen tegen schade.
  • Werknemers in een baan houden die aangepast is aan hun fysiologische en psychologische capaciteiten.

Psychosociale risico’s

Ondanks de wettelijke verplichting om een aanpak voor de preventie van psychosociale risico’s (PSR) te ontwikkelen, geeft een groeiend aantal werknemers aan last te hebben van PSR-gerelateerde symptomen. Zij worden veroorzaakt door arbeidsomstandigheden en organisatorische factoren die een wisselwerking kunnen hebben met het geestelijk functioneren en zij vormen risico’s voor de geestelijke, lichamelijke en sociale gezondheid.

Op lange termijn kunnen werksituaties waarin deze risico’s aanwezig zijn, leiden tot verschillende stoornissen zoals stress, concentratieproblemen, slaapproblemen, prikkelbaarheid, ernstige vermoeidheid of eetstoornissen. Eetstoornissen (ED’s) worden op grote schaal in verband gebracht met werksituaties waarin PSR’s aanwezig zijn.

Arbeidsomstandigheden en voeding

De werkomgevingen lopen sterk uiteen: individuele kantoren, collectieve kantoren, fabrieken, werk in de open lucht, telewerken, enz. Werkomstandigheden en -omgeving beïnvloeden de manier waarop werknemers eten.

De meeste werknemers eten de helft van hun hoofdmaaltijden op het werk vanwege de afstand tot huis en de gewoonte om de hele dag te werken. Er moet aandacht worden besteed aan bijzondere arbeidsomstandigheden die predisponeren voor voedingsstoornissen: ploegendienst, nachtarbeid, werk in een koude of warme omgeving, intens lichamelijk werk, veelvuldige zakenreizen met zakenmaaltijden, enz.

Bij de gezondheid van de voeding op het werk moet rekening worden gehouden met het onderzoek van de specifieke voedingsbehoeften, maar ook met de plaatsen waar de werknemers hun maaltijden gebruiken. Bij de voedselhygiëne op de werkplek moet zorgvuldig aandacht worden besteed aan het tempo, de hoeveelheid en de kwaliteit van de voedselinname om onevenwichtigheden in de voeding te voorkomen.

Goede eetpraktijken op de werkplek

Om voor goede voedingspraktijken te kiezen, is het belangrijk dat de verdeling van het voedsel over de dag wordt gerespecteerd, dat er een plaats is om te eten die gescheiden is van de werkplek, dat er voldoende pauzetijd is en dat de voedselinname tijdens de pauzes wordt beperkt. De voedingsregels bevelen ook een evenwichtige verdeling aan van de drie belangrijkste soorten voedingsstoffen (koolhydraten, eiwitten, vetten), het vermijden van een overmatige inname van vetten en snelle koolhydraten (gefrituurd voedsel, gebak, gezoete dranken), en een gevarieerde voeding (vlees, groenten, fruit en zuivelproducten).

 Sous l’effet des mutations du monde du travail (réduction des temps de repos, individualisation du travail, exigences accrues…), la considération des risques psychosociaux est devenue incontournable. La prévention en entreprise doit prendre en compte la promotion de bonnes pratiques alimentaires au même titre que la prévention des autres risques professionnels. Une saine alimentation sur les lieux de travail doit être une préoccupation des employeurs et de la médecine du travail, car elle influence les conditions de travail et par la suite la santé, la sécurité et la productivité des travailleurs.

Bibliografie

ANSES – Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’Environnement et du Travail, (2016). Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles.

Gollac, M et Volkoff, S. (2000). Les conditions de travail. Paris, coll. Repères. Edition de la Découverte.

Grosjean, V. (2004). Santé et bien-être en entreprise. Quelles possibilités d’action pour l’Institution Prévention ? Contribution à un ouvrage collectif consacré à la Qualité de Vie au Travail et coordonné par la Société d’Ecologie Humaine et le GDR 2150 du CNRS.

Lambert J.L., Poulain J.P., (2002). Les apports des sciences sociales et humaines à la compréhension des comportements alimentaires, revue La santé de l’homme, Paris, INPES, n° 358.

Rolland, J.P. (2000). Le bien-être subjectif : revue de question. Pratiques Psychologiques, No1 5-21.

 

0 reacties op “Voedsel op het werk

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: